Παρέμβαση της ΕΕ για το Μετρό Θεσσαλονίκης μετά από ερώτηση του Μαριά

Enikos.gr, 21.04.2015

Παρέμβαση προαναγγέλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά από ερώτηση του Νότη Μαριά.

Αυτό προκύπτει από την απάντηση της Επίτροπου  κ. Cretu, αρμόδιας για την περιφερειακή πολιτική, σε σχετική ερώτηση που υπέβαλε στις 19/02/2015 ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος Aντιμνημονιακοί Πολίτες, Καθηγητής Νότης Μαριάς.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής ζητούσε την διερεύνηση των λόγων καθυστέρησης κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης και το συνακόλουθο καταλογισμό ευθυνών στους υπευθύνους.

Παράλληλα ο Νότης Μαριάς καλούσε την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή να λάβει μέτρα  για την επιτάχυνση της κατασκευής του έργου που χρηματοδοτείται κυρίως από κονδύλια της Ε.Ε.

Στην Απάντησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού επισημαίνει ότι είναι ενήμερη για τις σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου συμπληρώνει ότι έχει θέσει ήδη το εν λόγω ζήτημα στο πλαίσιο συναντήσεων με τις ελληνικές αρχές.

Στη συνέχεια η κ. Cretu επισημαίνει με νόημα ότι η Επιτροπή όχι μόνο έχει διατυπώσει σχετικές συστάσεις προς τις ελληνικές αρχές για την επίσπευση του έργου αλλά και ότι παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών.

Μάλιστα από την Απάντηση της η κ. Cretu προκύπτει ότι η Επιτροπή έχει λάβει γνώση ότι για τις τεράστιες καθυστερήσεις έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα του Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης, όπως άλλωστε αναφέρεται στην ως άνω Ερώτηση του Νότη Μαριά,  για να καταλήξει με νόημα «ότι με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και με βάση τα πορίσματα της έρευνας που διενεργήθηκε από τις ελληνικές δικαστικές αρχές, η Επιτροπή θα συναγάγει συμπεράσματα και θα λάβει τα πλέον κατάλληλα μέτρα».

Η Ερώτηση του Νότη Μαριά έχει ως εξής:

«Τον Σεπτέμβριο 2003 αποφασίστηκε η κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης ως δημόσιο έργο με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 7.4.2006 υπογράφθηκε η σύμβαση με την ανάδοχο κοινοπραξία και στα τέλη Ιουνίου 2006 ξεκίνησε η κατασκευή του έργου.

Τον Ιούνιο του 2013 υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με άλλη ανάδοχο εταιρεία, έργο που έχει ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. — Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» και δανειοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Επισημαίνεται ότι για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης έχουν επίσης εξασφαλιστεί 550 εκ. ευρώ από την ΕΤΕπ, ως εγκεκριμένο δάνειο με ευνοϊκούς όρους και 250 εκ. ευρώ από το Γ' ΚΠΣ.

Πλην όμως, αν και έχει παρέλθει το 90% του χρόνου υλοποίησης του έργου εντούτοις παρουσιάζονται τεράστιες καθυστερήσεις καθώς έχει κατασκευαστεί μόνο το 23% του έργου με αποτέλεσμα να ξεκινήσει και σχετική έρευνα εκ μέρους του Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.Έχει διερευνήσει τα αίτια καθυστέρησης κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης και αν ναι έχει καταλογίσει τις συνακόλουθες ευθύνες στους υπευθύνους;

2.Τι μέτρα πρόκειται να λάβει για την επιτάχυνση της κατασκευής του έργου που κυρίως χρηματοδοτείται από κονδύλια της ΕΕ;».

Η Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως εξής:

«Απάντηση της κ. Cretu εξ ονόματος της Επιτροπής (17.4.2015).

1. Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης και έχει θέσει το εν λόγω ζήτημα στο πλαίσιο συναντήσεων με τις ελληνικές αρχές. Η εφαρμογή, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων, σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

2. Η Επιτροπή έχει διατυπώσει συστάσεις προς τις εθνικές αρχές σχετικά με την επίσπευση της υλοποίησης του έργου και παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών. Με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές και με βάση τα πορίσματα της έρευνας που διενεργήθηκε από τις ελληνικές δικαστικές αρχές, η Επιτροπή θα συναγάγει συμπεράσματα και θα λάβει τα πλέον κατάλληλα μέτρα».

EE: Εκταμίευση 285 εκατ. για το νέο μετρό Θεσσαλονίκης

Euro2day.gr, 26.11.2014

Tα έργα για το Μετρό Θεσσαλονίκης αναμένεται να δημιουργήσουν 540 θέσεις εργασίας, ήτοι 520 θέσεις εργασίας κατά την υλοποίησή τους και 20 επιπλέον όταν το μετρό αρχίσει να λειτουργεί, σημειώνει η Κομισιόν. Τα έργα και οι προϋπολογισμοί.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τρεις μεγάλες επενδύσεις, συνολικού ύψους 284,7 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για το νέο μετρό της Θεσσαλονίκης στην ελληνική περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού, η οποία παρουσιάζει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και σημαντική ατμοσφαιρική ρύπανση. Τα τρία έργα αποσκοπούν στην υποστήριξη προπαρασκευαστικών και κατασκευαστικών εργασιών της κύριας γραμμής, μήκους 9,6 χλμ. με 13 σταθμούς και τις προπαρασκευαστικές εργασίες της ανατολικής επέκτασης προς Καλαμαριά μήκους 4,8 χλμ. με πέντε επιπλέον σταθμούς.

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας θα αποκτήσει ένα μετρό που θα λειτουργεί αυτόματα χωρίς οδηγό, γεγονός που θα βελτιώσει την ελκυστικότητα και τη χρήση των δημόσιων μεταφορών καθώς και τις συνθήκες κυκλοφορίας και περιβάλλοντος στην μητροπολιτική περιοχή και στα προάστια της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, τα έργα αναμένεται να δημιουργήσουν 540 θέσεις εργασίας, ήτοι 520 θέσεις εργασίας κατά την υλοποίησή τους και 20 επιπλέον όταν το μετρό αρχίσει να λειτουργεί.

Σχολιάζοντας την απόφαση, η αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική ευρωπαία Επίτροπος κα Corina Creţu δήλωσε: «Τα εν λόγω έργα αποτελούν καλά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο τα περιφερειακά ταμεία της ΕΕ μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα να επανέλθει σε πορεία ανάκαμψης με βιώσιμο τρόπο. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, θα συμβάλει στη βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών της δεύτερης σε μέγεθος πόλης της Ελλάδας και την ποιότητα της ζωής τους, εξασφαλίζοντας ασφαλείς, βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον συνθήκες ταξιδίου και καθιστώντας την περιοχή ελκυστικότερη για τους επενδυτές. Ελπίζουμε ότι οι ελληνικές αρχές θα καταβάλουν πλέον κάθε προσπάθεια για να ολοκληρώσουν εγκαίρως τα εν λόγω σημαντικά έργα».

Η πρώτη επένδυση «Μετρό Θεσσαλονίκης — Βασική κύρια γραμμή (έργο 1): προπαρασκευαστικές εργασίες και αρχικά έργα κατασκευής σηράγγων» συμβαδίζει με τη δεύτερη επένδυση «Μετρό Θεσσαλονίκης — Κύρια γραμμή (έργο 2) — Κατασκευές — Φάση A». Προβλέπουν την ολοκλήρωση όλων των προπαρασκευαστικών εργασιών και τα αρχικά έργα κατασκευής σε 8 σταθμούς με αποβάθρες της κύριας γραμμής του μετρό της Θεσσαλονίκης και την εκσκαφή δύο φρεάτων και σηράγγων. Το ΕΤΠΑ θα συμβάλει με χρηματοδότηση ύψους 257,7 εκατ. ευρώ επί συνόλου 395,9 εκατ. ευρώ.

Η τρίτη επένδυση, «Μετρό Θεσσαλονίκης Επέκταση σε Καλαμαριά — προπαρασκευαστικές εργασίες — Φάση A» (έργο 3), αφορά την ολοκλήρωση όλων των προπαρασκευαστικών εργασιών για την κατασκευή των 4,8 χλμ. της ανατολικής επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με πέντε επιπλέον σταθμούς. Στόχος της είναι η βελτίωση της κινητικότητας και η μείωση του κόστους για τους επιβάτες που ταξιδεύουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης προς τα ανατολικά προάστια. Το ΕΤΠΑ θα συμβάλει με χρηματοδότηση ύψους 27 εκατ. ευρώ επί συνόλου 41,5 εκατ. ευρώ.

Οι τρεις επενδύσεις προέρχονται από το πρόγραμμα της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ «Μακεδονία και Θράκη», στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής». Το ΕΤΠΑ θα συμβάλει με χρηματοδότηση ύψους 284,7 εκατ. ευρώ επί συνόλου 437 εκατ. ευρώ.

Ιστορικό:

Τα εν λόγω έργα είναι μεγάλα έργα, δηλ. έργα των οποίων η συνολική επένδυση (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε ειδική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ τα έργα μικρότερης αξίας εγκρίνονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Η απόφαση συγχρηματοδότησης για τα έργα αυτά εμπίπτει στην περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.

Στην Ελλάδα έχουν διατεθεί συνολική χρηματοδότηση περίπου 20,42 δισ. ευρώ για την πολιτική στον τομέα της συνοχής κατά την περίοδο 2007-2013 και 15,35 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2014-2020.

Κομισιόν: Χρηματοδότηση 284,7 εκατ. ευρώ για το Mετρό Θεσσαλονίκης

Voria.gr, 26.11.2014

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ για δύο έργα στην κύρια γραμμή του Μετρό αλλά και το έργο της επέκτασης προς Καλαμαριά

Τρεις μεγάλες επενδύσεις, συνολικού ύψους 284,7 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για το μετρό της Θεσσαλονίκης, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 
Τα τρία έργα αποσκοπούν στην υποστήριξη προπαρασκευαστικών και κατασκευαστικών εργασιών της κύριας γραμμής, μήκους 9,6 χλμ. με 13 σταθμούς και τις προπαρασκευαστικές εργασίες της ανατολικής επέκτασης προς Καλαμαριά μήκους 4,8 χλμ. με πέντε επιπλέον σταθμούς.

(more…)

Κίτρινη κάρτα της Ε.Ε. στο Μετρό Θεσσαλονίκης

Ελευθεροτυπία, 26.10.2013

Η Κομισιόν παραδέχεται τις καθυστερήσεις και χαρακτηρίζει το έργο ως παράδειγμα προς αποφυγήν

Ακόμα και η Ε.Ε. παραδέχεται ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης, ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από τα κοινοτικά ταμεία, παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις. Δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς αφού, με βάση την αρχική σύμβαση, το Μετρό Θεσσαλονίκης έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στα τέλη του 2012! Αντ' αυτού, πηγαίνει για το 2016-17, δημιουργώντας έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εργων Στράτου Σιμόπουλου και του δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται για τις καθυστερήσεις.

Οπως υποδεικνύει η Κομισιόν, έπειτα από ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή, το Μετρό της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται ως παράδειγμα έργου του ΠΕΠ Μακεδονίας- Θράκης, που καθυστερεί ιδιαίτερα.

Στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής, αφού αναφερόταν σε στοιχεία της Eurostat που έδειχναν τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που εμφανίζονται στις Περιφέρειες Μακεδονίας και Θράκης, ζητούσε, μεταξύ άλλων, από την Κομισιόν να του παραθέσει στοιχεία για τη μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του σχετικού ΠΕΠ, καθώς και τα έργα που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Χουντή, στην απάντησή του ο επίτροπος Γιοχάνες Χαν ανέφερε ότι «το Μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που καθυστερούν», υπογραμμίζοντας ότι από «τον Δεκέμβριο του 2012, αναθεωρήθηκαν τα περιφερειακά προγράμματα, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω στοχοθετημένων ενεργειών για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
Φ.Φ.

 

Μπάμπης Αγγουράκης: Ερώτηση στην Κομισιόν για τις αρχαιότητες στο Μετρό Θεσσαλονίκης

902.gr, 15.02.2013

Από τα αρχαιολογικά ευρήματα που βρέθηκαν κατά τις εργασίες διάνοιξης του Μετρό

Ερώτηση στην Κομισιόν, για το θέμα των αρχαιοτήτων που ήλθαν στο φως από τις εργασίες για τη διάνοιξη του Μετρό στη Θεσσαλονίκη, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Μπάμπης Αγγουράκης.

Ρωτάει πώς τοποθετείται απέναντι στο αίτημα των φορέων της Θεσσαλονίκης για την ανάκληση της απόφασης για τη μεταφορά των αρχαιοτήτων στο στρατόπεδο Π. Μελά και την ανεύρεση τεχνικής λύσης για τη διατήρησή τους κατά χώρα ως επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου εντός του σταθμού Βενιζέλου.

Ολόκληρη η Ερώτηση έχει ως εξής:

«Η ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε από την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην περιοχή των εργασιών κατασκευής του σταθμού Βενιζέλου στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης έφερε στο φως με εντυπωσιακή πληρότητα την "καρδιά" της κοσμικής πόλης των βυζαντινών χρόνων: Τμήμα μήκους 76 μ. του κεντρικού πλακόστρωτου δρόμου (decumanus) σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης, κτιριακά λείψανα της πόλης από τον 6ο έως και τον 9ο αιώνα μ.Χ., αλλά και μεγάλα δημόσια οικοδομήματα του 7ου αιώνα, φαινόμενο εξαιρετικά σπάνιο για τον βυζαντινό κόσμο.

Η πλακόστρωτη λεωφόρος και η διασταύρωσή της με την αρχαιότερη χάραξη της σημερινής οδού Βενιζέλου, που κατέληγε στο λιμάνι, καθώς και τα κατάλοιπα των όμορων στους αρχαίους αυτούς δρόμους οικοδομημάτων αποτελούν ένα σύνολο που, με βάση τις διεθνείς συμβάσεις προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι "αμετακίνητο" και γι’ αυτό το λόγο είναι αναγκαίο να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για να αναδειχθεί κατά χώραν.

Παρ’ όλα αυτά και την αντίθετη γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της απόσπασης και της μεταφοράς των αρχαιοτήτων στο στρατόπεδο Παύλου Μελά της Δυτικής Θεσσαλονίκης, συναινώντας στην εισήγηση των τεχνικών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Ο δε Αναπληρωτής Υπουργός, στη συνέχεια, προχώρησε στην υπογραφή σχετικής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία η δυνατότητα της πόλης της Θεσσαλονίκης να κερδίσει ένα μοναδικό αρχαιολογικό χώρο μέσα σε έναν υπόγειο σταθμό θα χαθεί οριστικά.

Σημειώνεται ότι τα έργα για τη διάνοιξη του Μετρό Θεσσαλονίκης είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.

Έχοντας υπόψη τη σπουδαιότητα των αρχαιοτήτων, πολλοί μαζικοί φορείς της πόλης και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων διεκδικούν την ανάκληση της απόφασης για τη μεταφορά των αρχαιοτήτων στο στρατόπεδο Π. Μελά και την ανεύρεση τεχνικής λύσης για τη διατήρησή τους κατά χώρα ως επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου εντός του σταθμού Βενιζέλου ώστε μαζί με την καθημερινή μετακίνηση των επιβατών να εξασφαλίζεται και η περιήγησή τους στην ιστορία της πόλης. Απαιτούν να συνεχισθεί και να διευρυνθεί η αρχαιολογική έρευνα στο σταθμό Βενιζέλου του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης.

Ερωτάται η Επιτροπή πώς τοποθετείται στα δίκαια αίτημα των φορέων της Θεσσαλονίκης;».

 

Ερωτηματικά ΣΥΡΙΖΑ για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά

Voria.gr, 27.12.2012

Γιατί η κυβέρνηση αναδεικνύει ανάδοχο για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, όταν όλοι γνωρίζουν ότι το κυρίως έργο παρουσιάζει προβλήματα, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ

Το έργο του μετρό της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε απόλυτο τέλμα και η κυβέρνηση σπεύδει να προκηρύξει διαγωνισμό και να αναδείξει ανάδοχο για την επέκτασή του, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζοντας έγγραφη απάντηση της Κομισιόν προς τον ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή.

Όπως ειδικότερα καταγγέλλεται με δελτίο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η Κομισιόν με απάντησή της στον Νίκο Χουντή θέτει το έργο της επέκτασης του μετρό και τις προθεσμίες που ανακοινώθηκαν υπό αμφισβήτηση, αφού θεωρεί ότι η λειτουργικότητα του έργου για την επέκταση του έργου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εφαρμογή και τη λειτουργικότητα της κύριας γραμμής και συνεπώς τα δύο έργα θεωρούνται αλληλένδετα.

Ο κ. Χουντής, με γραπτή ερώτησή του, εξέφραζε την ανησυχία του για την πορεία κατασκευής του μετρό Θεσσαλονίκης το οποίο, όπως τόνιζε, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006 αλλά βρίσκεται σε απόλυτο τέλμα σήμερα και ζητούσε να ενημερωθεί για την πρόοδο του έργου και για το αν υπάρχει χρονική συσχέτιση της πορείας εκτέλεσης του κύριου έργου με τη δρομολογούμενη επέκταση του μετρό.

Στην απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου, Γιοχάνες Χαν, όπως αυτή παρατίθεται στο δελτίο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται ότι για την περίοδο 2007-2013 δεν έχει υποβληθεί ακόμα αίτηση για συγχρηματοδότηση και έτσι η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με το κόστος του. Η Κομισιόν ενημερώνει επίσης ότι έχει ζητήσει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την πορεία του έργου από τις ελληνικές αρχές, οι οποίες φέρουν την ευθύνη για την εφαρμογή του.

Σε σχέση με το έργο της επέκτασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά ότι «η λειτουργικότητα του έργου για την επέκταση της γραμμής του μετρό της Θεσσαλονίκης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εφαρμογή και τη λειτουργικότητα της κύριας γραμμής και συνεπώς τα δύο έργα θεωρούνται αλληλένδετα».

Μετά την απάντηση της Κομισιόν, πρέπει να απαντηθεί ένα ερώτημα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι «γιατί η κυβέρνηση σπεύδει, προκηρύσσει διαγωνισμό και αναδεικνύει ανάδοχο για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, όταν όλοι γνωρίζουν ότι το κυρίως έργο παρουσιάζει προβλήματα και είναι άγνωστος ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσής του».

 

ΣΥΡΙΖΑ: Το μετρό της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε απόλυτο τέλμα

Αγγελιοφόρος, 27.12.2012

Έγγραφη απάντηση της Κομισιόν προς τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Χουντή, αντιπαραθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωση προσωρινού αναδόχου για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης.

Όπως ειδικότερα καταγγέλλεται με δελτίο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, «ενώ σήμερα ανακοινώθηκε από την Αττικό Μετρό ότι αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης, η Κομισιόν με απάντησή της στον Νίκο Χουντή θέτει το έργο της επέκτασης του μετρό και τις προθεσμίες που ανακοινώθηκαν υπό αμφισβήτηση, αφού θεωρεί ότι η λειτουργικότητα του έργου για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εφαρμογή και τη λειτουργικότητα της κύριας γραμμής και, συνεπώς, τα δύο έργα θεωρούνται αλληλένδετα».

Ο κ. Χουντής, με γραπτή ερώτησή του, εξέφραζε την ανησυχία του για την πορεία κατασκευής του μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο, όπως τόνιζε, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006 αλλά βρίσκεται σε απόλυτο τέλμα σήμερα και ζητούσε να ενημερωθεί για την πρόοδο του έργου και για το αν υπάρχει χρονική συσχέτιση της πορείας εκτέλεσης του κύριου έργου με τη δρομολογούμενη επέκταση του μετρό.

Στην απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου, κ. Hahn, όπως αυτή παρατίθεται μεταφρασμένη στο δελτίο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται ότι για την περίοδο 2007-2013 δεν έχει υποβληθεί ακόμα αίτηση για συγχρηματοδότηση και έτσι η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με το κόστος του. Η Κομισιόν ενημερώνει επίσης ότι έχει ζητήσει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την πορεία του έργου από τις ελληνικές αρχές, οι οποίες φέρουν την ευθύνη για την εφαρμογή του. Σε σχέση με το έργο της επέκτασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά ότι «η λειτουργικότητα του έργου για την επέκταση της γραμμής του μετρό της Θεσσαλονίκης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εφαρμογή και τη λειτουργικότητα της κύριας γραμμής και συνεπώς τα δύο έργα θεωρούνται αλληλένδετα».

Μετά την απάντηση της Κομισιόν, πρέπει να απαντηθεί ένα ερώτημα, αναφέρεται στο δελτίο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι «γιατί η κυβέρνηση σπεύδει, προκηρύσσει διαγωνισμό και αναδεικνύει ανάδοχο για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, όταν όλοι γνωρίζουν ότι το κυρίως έργο παρουσιάζει προβλήματα και είναι άγνωστος ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσής του».

Κομισιόν: Όχι σε επεκτάσεις χωρίς κύριο έργο

Euro2day, 27.12.2012

Ενώ σήμερα ανακοινώθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Ν. Χουντή ότι δεν μπορεί να υπάρξει επέκταση, αν δεν έχει ολοκληρωθεί το κυρίως έργο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ανακοινώθηκε σήμερα (27.12.2012), από την Αττικό Μετρό, ότι αναδείχθηκε «προσωρινός ανάδοχος για το έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης», η Commission με απάντησή της στον Ν. Χουντή, θέτει το έργο της επέκτασης του Μετρό και τις προθεσμίες που ανακοινώθηκαν, υπό αμφισβήτηση, αφού «θεωρεί ότι η λειτουργικότητα του έργου για την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εφαρμογή και τη λειτουργικότητα της κύριας γραμμής και συνεπώς, τα δύο έργα θεωρούνται αλληλένδετα».

Πιο συγκεκριμένα ο Ν. Χουντής, με γραπτή ερώτηση του εξέφραζε την ανησυχία του για την πορεία κατασκευής του Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο όπως τόνιζε «έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2006, παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του και το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε απόλυτο τέλμα», κι αφού καλούσε την Commission να δώσει στοιχεία για την πρόοδο του έργου, ζητούσε να πληροφορηθεί αν «υπάρχει χρονική συσχέτιση της πορείας εκτέλεσης του κυρίως έργου με τη δρομολογούμενη επέκταση του Μετρό».

Στην απάντηση της η Κομισιόν σημειώνει ότι «για την περίοδο 2007-2013, δεν έχει υποβληθεί ακόμα αίτηση για συγχρηματοδότηση (δηλαδή, δεν υπάρχει καμία απορρόφηση) και ως εκ τούτο, «δεν είναι σε θέση να κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με το κόστος του», και συμπληρώνει ότι «έχει ζητήσει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την πορεία του έργου από τις ελληνικές αρχές, οι οποίες φέρουν την ευθύνη για την εφαρμογή του».

Τέλος η Κομισιόν, απαντώντας σε σχέση με το έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης τονίζει ότι δεν της έχει υποβληθεί ακόμα αίτηση χρηματοδότησης και τονίζει ότι «η λειτουργικότητα του έργου για την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εφαρμογή και τη λειτουργικότητα της κύριας γραμμής και συνεπώς, τα δύο έργα θεωρούνται αλληλένδετα».

Κατόπιν της ανωτέρω απάντησης της Κομισιόν, υπάρχει ένα ερώτημα, το οποίο χρειάζεται να απαντηθεί: Γιατί η κυβέρνηση σπεύδει, προκηρύσσει διαγωνισμό και αναδεικνύει ανάδοχο για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, όταν όλοι γνωρίζουν ότι το κυρίως έργο παρουσιάζει τεράστια προβλήματα και είναι άγνωστος ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του;

Η πλήρης ερώτηση και η απάντηση της Κομισιόν  

Ερώτηση:
1. Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, η απορροφητικότητα και το χρηματοδοτικό σχήμα;
2. Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις του έργου και πότε προβλέπεται τελικά η ολοκλήρωσή του; Υπάρχει αλλαγή του φυσικού αντικειμένου; Ποια είναι η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου μέχρι σήμερα;
3. Υπάρχει χρονική συσχέτιση της πορείας εκτέλεσης του κυρίως έργου με τη δρομολογούμενη επέκταση του Μετρό, για την οποία έχει ζητηθεί ήδη η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων;

Απάντηση του κ. Hahn εξ ονόματος της Επιτροπής (4.12.2012):

1. Η επίσημη αίτηση σχετικά με την υλοποίηση του έργου «Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του μετρό της Θεσσαλονίκης» υπεβλήθη από τις ελληνικές αρχές στις 14 Ιουνίου 2007, ύστερα από συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές. Η Επιτροπή ενέκρινε το έργο με την απόφαση της 17ης Δεκεμβρίου 2009 , αφού έλαβε πρόσθετα στοιχεία στις 10 Αυγούστου 2009 και στις 19 Οκτωβρίου 2009. Ο συνολικός δημόσιος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ και η συνεισφορά της ΕΕ κατά την περίοδο 2000-2006 ήταν 100 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο αυτό συνεχίζεται ως έργο «γέφυρα» για την περίοδο 2007-2013, αλλά δεν έχει υποβληθεί ακόμα αίτηση για συγχρηματοδότηση, έτσι η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με το κόστος του.

2. Το εν λόγω έργο «γέφυρα» αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου. Αφού η επίσημη αίτηση που αφορά το μεγάλο έργο δεν έχει υποβληθεί ακόμα, η Επιτροπή έχει ζητήσει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την πορεία του έργου από τις ελληνικές αρχές, οι οποίες φέρουν την ευθύνη για την εφαρμογή του.

3. Η αίτηση για το έργο της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης δεν έχει υποβληθεί ακόμα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η λειτουργικότητα του έργου για την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εφαρμογή και τη λειτουργικότητα της κύριας γραμμής και συνεπώς, τα δύο έργα θεωρούνται αλληλένδετα.