Στο μετρό το ΑΠΘ!

Mar 4th, 2013

Καρφίτσα, 04.03.2013

Τα αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφθηκαν στο σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης επισκέφτηκαν σήμερα ο πρύτανης του ΑΠΘ Γιάννης Μυλόπουλο και ο αντιπρύτανης Γιάννης Παντής, συνοδευόμενοι από μέλη της ομάδας εργασίας που αποτελείται από καθηγητές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου. Η ομάδα εργασίας, που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία των Πρυτανικών Αρχών του ΑΠΘ, καλείται να γνωμοδοτήσει, με βάση τα πορίσματα των αρχαιολογικών ερευνών και των τεχνικών στοιχείων και μελετών, σχετικά με τη καλύτερη δυνατή λύση στο θέμα αυτό.

Μετά την επίσκεψη ο Πρύτανης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ποτέ στα τεχνικά έργα τα πράγματα δεν είναι “άσπρο – μαύρο”. Πολύ φοβάμαι ότι η Θεσσαλονίκη τείνει να εγκλωβιστεί σε ένα τεχνητό δίλημμα και να διχαστεί γύρω από δύο ακραίες διεκδικήσεις: ή μετρό ή αρχαία. Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται και το μεγάλο αυτό έργο, που θα λύσει τόσο το συγκοινωνιακό, όσο και τα προβλήματα ποιότητας ζωής της, χρειάζεται όμως, σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, να βρει μια ταυτότητα, που να τη συνδέει με την ιστορία, την παράδοση και την ιστορική της μνήμη.

Η συμβολή που το ΑΠΘ μπορεί να έχει στο ζήτημα που μας απασχολεί είναι η αναζήτηση και ανάδειξη όλων των εναλλακτικών λύσεων, η αξιολόγησή τους με βάση τη σχέση οικονομικού κόστους και κοινωνικού οφέλους που θα έχει η καθεμία και τέλος η επιλογή αυτής, η οποία θα εξυπηρετεί σε μεγαλύτερο βαθμό την πόλη και την κοινωνία της. Η συμβολή, δηλαδή, του ΑΠΘ θα είναι η αναζήτηση της βέλτιστης λύσης με γνώμονα την επιστημονική μεθοδολογία».

No comments yet.