ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Mar 6th, 2013

Αττικό Μετρό, 06.03.2013

Αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις αρχαιολογικές ανασκαφές του Μετρό της Θεσσαλονίκης, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σας ενημερώνει για τα εξής:

1)     Αυτονόητος και άμεσος στόχος της εταιρείας, όπως σε όλα τα έργα που έχει κατασκευάσει και που συνεχίζει να κατασκευάζει, είναι η ταχύτερη δυνατή έναρξη των εργασιών σε όλες τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των εργοταξίων που παρουσιάζουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απελευθερωθούν νέα μέτωπα στο Μετρό Θεσσαλονίκης, ώστε σύντομα να υπάρξουν νέα σκάμματα για αρχαιολογική έρευνα.
2)     Η επαναπρόσληψη των εργαζομένων στις ανασκαφές θα πραγματοποιηθεί με κοινωνικά κριτήρια, στη διαμόρφωση των οποίων θα μετέχουν και εκπρόσωποι των ίδιων των εργαζομένων.
3)     Τέλος, η μισθολογική πολιτική που η εταιρεία θα ακολουθήσει, θα είναι η ίδια με αυτή του Υπουργείου Πολιτισμού για αντίστοιχα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

No comments yet.