Το μετρό περνά πάνω από τα αρχαία ίχνη

Jun 4th, 2009
Έθνος, 04.06.09

Διάλυση των αρχαίων καταλοίπων, που αποκαλύφθηκαν στον σταθμό «Βενιζέλος» και «Αγία Σοφία» στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, αποφάσισε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα ανασκάφηκαν συνολικά δέκα χώροι νεότερων μεταβυζαντινών και υστεροβυζαντινών χρόνων, δεκαέξι τοίχοι αποσπασματικά σωζόμενοι, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της ίδιας εποχής, τρεις κτιστοί αγωγοί και τέσσερις πήλινοι, κινητά ευρήματα και νομίσματα.

Η διάλυση των παραπάνω σωζόμενων αρχιτεκτονικών καταλοίπων έως 7,5 μέτρα προτάθηκε γιατί ήταν δυσερμήνευτα λόγω της αποσπασματικότητάς τους, ενώ αποφασίστηκε η συνέχιση της έρευνας από εκείνο το βάθος, ούτως ώστε να ερευνηθεί εάν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο αρχαιολογικό εύρημα.

Tags:
No comments yet.