Τελευταία ευκαιρία για το μετρό Θεσσαλονίκης

Nov 20th, 2013

Το Βήμα, 30.08.2013

Τελευταία ευκαιρία για το μετρό Θεσσαλονίκης
 
Τις κρισιμότερες ημέρες του διανύει πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο και μάλλον δυσκολότερο, όπως φάνηκε από τα πράγματα, δημόσιο έργο της χώρας. Το υπουργείο Υποδομών – μέσω της Αττικό Μετρό – και η ανάδοχος κοινοπραξία (ΑΕΓΕΚ – Impregilo – Ansaldo – Seli – Ansaldobreda) συμφώνησαν να επιταχύνουν τις εργασίες και να πιάσουν ένα λογικό, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, χρονοδιάγραμμα ούτως ώστε να ξεμπερδεύουν με τη διάνοιξη της διπλής σήραγγας του υπόγειου σιδηροδρόμου και να σώσουν το έργο από νέα προβλήματα και καθυστερήσεις. Σημειωτέον ότι το έργο, η σύμβαση του οποίου είχε υπογραφεί το 2006, θα έπρεπε να είχε παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2012.

Ο υπουργός Υποδομών κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατέστησε σαφές ότι, αν δεν τηρηθούν το χρονοδιάγραμμα και οι δεσμεύσεις της κοινοπραξίας προς την Αττικό Μετρό, τότε η Πολιτεία θα λάβει «οριστικές αποφάσεις», δήλωση που ερμηνεύεται και ως η τελευταία ευκαιρία για την κοινοπραξία και κυρίως τον επικεφαλής της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική. Και αυτό διότι τυχόν τερματισμός της σύμβασης θα προκαλέσει κατάρρευση της ΑΕΓΕΚ «μολύνοντας» το ελληνικό και το ιταλικό τραπεζικό σύστημα – λόγω των ιταλών συνεταίρων της κοινοπραξίας – με δάνεια και καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών.

Σύμφωνα με έγγραφο της Αττικό Μετρό που περιήλθε στην κατοχή του «Βήματος», έπειτα από χρονοδιάγραμμα που πρότεινε ο ανάδοχος «και εφόσον ικανοποιηθούν οι βασικές προϋποθέσεις που θέτει», δηλαδή η μεταφορά των ΤΒΜ (μετροπόντικες) στη Νέα Ελβετία και η παράδοση του σταθμού «Βούλγαρη» τις επόμενες εβδομάδες, οι δύο πλευρές συμφώνησαν τον Μάρτιο του 2014 να έχει διαμορφωθεί η εξής κατάσταση:

Ι. Σταθμοί, διασταυρώσεις, διακλαδώσεις, επίσταθμος

– Νέος σιδηροδρομικός σταθμός και διασταύρωση: Ολοκλήρωση έργων πολιτικού μηχανικού.

– Διακλάδωση Δημοκρατίας: Ολοκλήρωση έργων πολιτικού μηχανικού.

– Δημοκρατίας: Κατασκευή επιπέδου -1.

– Βενιζέλου: Η ανασκαφή θα βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης.

– Αγία Σοφία, βόρειο τμήμα: Ολοκλήρωση επιπέδου -1 (έχει γίνει) και νότιο τμήμα, σε εξέλιξη αρχαιολογική ανασκαφή.

– Σιντριβάνι: Κατασκευή επιπέδου -2.      

– Διασταύρωση Σιντριβάνι: Ολοκλήρωση έργων πολιτικού μηχανικού (έχει γίνει).

– Πανεπιστήμιο: Ολοκλήρωση έργων πολιτικού μηχανικού.

– Παπάφειο: Ολοκλήρωση διαφραγματικών τοίχων, εκσκαφή 3ου επιπέδου του σταθμού.

– Ευκλείδης: Ολοκλήρωση έργων πολιτικού μηχανικού (έχει γίνει), κατασκευή τοίχων και τοιχοποιίας.

– Φλέμινγκ: Ολοκλήρωση έργων πολιτικού μηχανικού.

– Ανάληψη: Ολοκλήρωση διαφραγματικών τοίχων και jet grouting, σε εξέλιξη η εκσκαφή.

– Πατρίκιος Σταθμός και διακλάδωση: Σε εξέλιξη η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων και της υπόγειας αντηρίδας με jet grouting.

– Βούλγαρη: Κατασκευή διαφραγματικών τοίχων.

– Ν. Ελβετία: Διασταύρωση: Ολοκλήρωση των πασσάλων αντιστήριξης και της εκσκαφής και Σταθμός: Κατασκευή πασσάλων και εκσκαφή.

– Επίσταθμος ΝΣΣ: Ολοκλήρωση έργων πολιτικού μηχανικού (έχει γίνει).

ΙΙ. Σήραγγες: ΤΒΜ: Διάτρηση από ΝΣΣ ωςι Ανάληψη (~12 km) (έχει γίνει) και Cut&cover: Κατασκευή πασσάλων και εκσκαφή.

ΙΙΙ. Αμαξοστάσιο: Ολοκλήρωση εκσκαφής, κατασκευή θεμελίωσης του Κτιρίου Ι.

ΙV. ΤΒΜ:  Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά στη Ν. Ελβετία και συναρμολόγηση, πιθανόν να έχουν ξεκινήσει τη διάτρηση της σήραγγας.

Η Αττικό Μετρό εκτιμά ότι «τον Μάρτιο του 2014 θα είναι κατασκευασμένοι τέσσερις σταθμοί ως προς τα έργα πολιτικού μηχανικού (Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Πανεπιστήμιο, Ευκλείδης και Φλέμινγκ), ο Επίσταθμος (ΝΣΣ), μια διακλάδωση (Δημοκρατίας) και δύο διασταυρώσεις (ΝΣΣ και διασταύρωση Σιντριβάνι)».

«Τα μέτωπα εργασίας θα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με εξαίρεση τους σταθμούς Βενιζέλου και Αγ. Σοφία. Σε εξέλιξη θα βρίσκεται η αρχαιολογική έρευνα στο νότιο τμήμα του σταθμού Αγ. Σοφία, ενώ στον σταθμό Βενιζέλου θα βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης, αν δεν υπάρξουν άλλες χρονοτριβές. Επίσης θα έχουν αντιμετωπιστεί όλα τα μελετητικά θέματα που αφορούν την κατασκευή. Τα ΤΒΜ θα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν τη διάτρηση της σήραγγας από τη Ν. Ελβετία χωρίς να υπάρχει εμπόδιο στην κίνησή τους» σημειώνεται. «Είναι εμφανές ότι δημιουργείται μια δυναμική στο έργο η οποία δύσκολα θα μπορεί να αναστραφεί» καταλήγει η εταιρεία.

 

No comments yet.