Συνύπαρξη αρχαιοτήτων και μετρό προτείνει το ΑΠΘ

Mar 26th, 2013

Μακεδονία, 26.03.2013

Λύση για τη συνύπαρξη των αρχαιολογικών ευρημάτων στο σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης επιχειρεί να διαμορφώσει το ΑΠΘ.
 

Οι επιστήμονες του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών σε συνεργασία με τους μηχανικούς της «Αττικό μετρό» εξέτασαν όλα τα πιθανά σενάρια και προτείνουν μία τεχνικά εφικτή και συγχρόνως οικονομικά και χρονικά όχι επιβαρυντική για το έργο λύση. Η πρόταση προβλέπει την παραμονή του μεγαλύτερου και σημαντικότερου τμήματος των ευρημάτων εντός του σταθμού, ώστε να μπορούν να είναι επισκέψιμα και ορατά από τους επιβάτες του μετρό, χωρίς όμως να παρεμποδίζεται η λειτουργικότητα του σταθμού.
Η λύση, η οποία συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη παρουσία των μελών της ομάδας εργασίας του ΑΠΘ και των εκπροσώπων της «Αττικό μετρό», μελετάται από τις επιστημονικές ομάδες, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η λειτουργικότητα και η αισθητική της. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Χρήστο Αναγνωστόπουλο, από το έργο των επιτροπών δυστυχώς δεν διαφαίνεται ρεαλιστική λύση λειτουργίας του σταθμού χωρίς την προσωρινή απόσπαση των ευρημάτων. «Οι μέχρι τώρα διαμορφωθείσες προτάσεις έχουν ως προϋπόθεση εφαρμογής την απόσπαση, προσωρινή αποθήκευση και επανατοποθέτηση σχεδόν του συνόλου των πλέον αξιόλογων και σημαντικού ποσοστού των λοιπών ευρημάτων στην αρχική τους θέση μετά την κατασκευή του σταθμού, ώστε να διατηρείται η αίσθηση του συνόλου των ευρημάτων. Με τον τρόπο αυτό το πρώτο επίπεδο κάτω από την Εγνατία, σε βάθος έξι μέτρων, θα αποτελεί κυρίως αρχαιολογικό χώρο έκθεσης των ευρημάτων και θα διατηρήσει μόνον τις απολύτως απαραίτητες λειτουργίες του σταθμού», σημειώνει ο καθηγητής.
 

 

No comments yet.