Νομοσχέδιο για αρμοδιότητες σχετικά με το μετρό

Apr 5th, 2012

Euro2day.gr, 05.04.2012

Ψηφίστηκε χθες στη βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και μεταξύ των ρυθμίσεων προβλέπονται νέες αρμοδιότητες για την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και τους δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

«Η μελέτη και εκτέλεση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε των έργων σταθμών μετεπιβίβασης μεταξύ των δημόσιων συγκοινωνιακών μέσων, καθώς και μεταξύ ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων και δημόσιων μέσων μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ο καθορισμός χώρων για την κατασκευή αμαξοστασίων, σταθμών μετεπιβίβασης και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων με κοινή απόφαση ΥΠΥΜΕΔΙ και ΥΠΕΚΑ κατ΄ εξαίρεση από κάθε γενική η ειδική διάταξη μετά από γνώμη των αρμοδίων Οργανισμών το Ρυθμιστικό Σχέδιο και τις Αστικές Συγκοινωνίες.

Επίσης με κοινή απόφαση ΥΠΥΜΕΔΙ και ΥΠΕΚΑ μετά από γνώμη του αρμοδίου Οργανισμού για το Ρυθμιστικό Σχέδιο καθορίζονται οι όροι δόμησης και οι χρήσεις πάνω από τους χώρους αυτούς».

«Η μεταφορά αρμοδιότητας στους Δήμους για τον καθορισμό οδών ή λωρίδων κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων), συμπεριλαμβανομένων των τροχιοδρομικών οχημάτων.»

«Η μεταφορά αρμοδιότητας στους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς για τη μελέτη και κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων, των υπόγειων διαβάσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των υπέργειων εγκαταστάσεων και της διαμόρφωσης επίγειων χώρων».

No comments yet.