Κοινή ομπρέλα για τα έργα της Θεσσαλονίκης

Mar 30th, 2011
Αγγελιοφόρος, 23.03.2011
Υπό κοινή ομπρέλα θα βρίσκεται στο εξής η διαδικασία προώθησης και κατασκευής των μεγάλων έργων της Θεσσαλονίκης, καθώς υπογράφτηκε σχετικό μνημόνιο από τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημήτρη Ρέππα, την υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, αλλά και τους προέδρους της «Εγνατία Οδός», του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης.

Με το μνημόνιο επισημοποιείται η άτυπη συνεργασία των δύο υπουργείων σχετικά με τα μεγάλης κλίμακας έργα που προωθούνται για τη Θεσσαλονίκη, τόσο από το μάστερ πλαν του υπουργείου Υποδομών, όσο και από το πρόγραμμα «Θεσσαλονίκη 2012» του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Κύριος στόχος του υπουργείου Υποδομών είναι να αντιμετωπιστούν άμεσα και με επιτυχία όλα τα χρονίζοντα έργα υποδομών, ενώ του υπουργείου Περιβάλλοντος είναι η υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων και αναπλάσεων με αντικείμενο τη σταδιακή απόδοση του κέντρου της Θεσσαλονίκης στους πολίτες. Σημαντικό είναι ότι οι τρεις φορείς που συμμετέχουν αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις.

Αναφορά γίνεται και στους πόρους για την υλοποίηση έργων και δράσεων, οι οποίοι θα εξασφαλιστούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με την ένταξη των μελετών και των έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ (ΕΣΠΑ) ή εθνικούς πόρους, είτε μέσω δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Για την παρακολούθηση της συνεργασίας των τριών φορέων συστήνεται εννιαμελής επιτροπή αποτελούμενη από έξι γενικούς γραμματείς και τους τρεις προέδρους των φορέων που μετέχουν στο εγχείρημα.

Ο Γ. Μαγκριώτης

«Λύνουμε το χρόνιο πρόβλημα του συντονισμού που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη σχετικά με τα έργα της και βάζουμε τέλος στην πολυδιάσπαση. Με την επικύρωση της συνεργασίας μας θα ξεπερνάμε γρήγορα γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια», αναφέρει ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γιάννης Μαγκριώτης.

Tags:
No comments yet.