Επιστολή Μυλόπουλου στον Σιμόπουλο για το μετρό

Mar 10th, 2013

Thestival.gr, 08.03.2013

Επιστολή στον γενικό γραμματέα Δημοσίων Έργων Στράτο Σιμόπουλο, αναφορικά με την βοήθεια που θα παράσχει το ΑΠΘ…

στο έργο, απέτειλε ο Πρύτανης του Ιδρύματος, Γιάννης Μυλόπουλος, θέτοντας στη διάθεση των αρμοδίων φορέων το σύνολο του εξειδικευμένου προσωπικού του πανεπιστημίου.

Αναλυτικά η επιστολή:

"Όπως είχα ήδη την ευκαιρία να σας εξηγήσω, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, το ΑΠΘ θέτει στη διάθεση της Πολιτείας το σύνολο του εξειδικευμένου επιστημονικού του δυναμικού από τα τμήματα Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Ιστορίας-Αρχαιολογίας προκειμένου να συμβάλει στην διαμόρφωση εναλλακτικών προτάσεων και στην επιλογή της βέλτιστης από αυτές.

Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, μόλις έχουμε στη διάθεσή μας τις μελέτες, τους χάρτες και όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκπόνηση του έργου.

Εν αναμονή των δικών σας ενεργειών για πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας, όπου θα συζητηθούν και εξειδικευτούν οι όροι  της συνεργασίας".

 

No comments yet.