Επανεξέταση της Υπουργικής Απόφασης

Mar 26th, 2013

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, 26.03.2013

Επανεξέταση της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/10873/4953/408/180/24-1-2013 σχετικά με την απόσπαση και μεταφορά των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στο σταθμό Βενιζέλου του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, 26/3/2013

Αθήνα,  26/03/2013
Αρ.Πρωτοκόλλου: 105
Προς Αναπληρωτή Υπουργό ΠΑΙΘΠΑ, κ.Τζαβάρα, ΚΟΙΝ: 1. Γ.Γρ. Πολιτισμού, κ. Λ. Μενδώνη, 2. Μέλη ΚΑΣ

ΘΕΜΑ: Επανεξέταση της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/10873/4953/408/180/24-1-2013 σχετικά με την απόσπαση και μεταφορά των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στο σταθμό Βενιζέλου του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ήδη από την ημέρα δημοσιοποίησης της εν θέματι Υπουργικής Απόφασης, αντέδρασε αμέσως ενημερώνοντας τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, καθώς και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, για την επιστημονική σημασία της αποκάλυψης της μέσης οδού της βυζαντινής Θεσσαλονίκης στο σταθμό Βενιζέλου, αλλά και τη δυνατότητα ανάδειξής του ευρήματος ως συνόλου in situ σε συνύπαρξη με τον σταθμό του ΜΕΤΡΟ.

Δύο μήνες μετά την Υπουργική Απόφαση, η δημόσια συζήτηση που αναπτύχθηκε, τόσο με φορείς της Θεσσαλονίκης όσο και με επιστημονικούς και τεχνικούς φορείς, έχει αναδείξει ότι, αν υπάρξει ανασχεδιασμός του σταθμού, υπάρχουν εναλλακτικές τεχνικές δυνατότητες συνύπαρξης των αρχαιοτήτων και ανάδειξής τους στο μεγαλύτερό τους ποσοστό, εντός του σύγχρονου έργου. Αυτές οι εναλλακτικές δυνατότητες δεν παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, που γνωμοδότησε υπέρ της απόσπασης.

Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, ως εκφραστής της βούλησης της πόλης, τοποθετήθηκε υπέρ της συνύπαρξης αρχαιοτήτων και σταθμού, ζητώντας την επανεξέταση της Υπουργικής Απόφασης, ενώ έχει συστήσει ειδική επιτροπή για τη διερεύνηση των βέλτιστων τεχνικών λύσεων. Προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας αποτελεί η ανάκληση της εν θέματι Υπουργικής Απόφασης για τη μεταφορά των αρχαιοτήτων.

Η αναγκαιότητα για την επανεξέταση της εν θέματι απόφασης καθίσταται ακόμη πιο εμφανής από την ενεργοποίηση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Η διαδικτυακή έκκληση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων για τη διατήρηση των αρχαιοτήτων in situ έχει συγκεντρώσει ήδη 12.000 υπογραφές ειδικών επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό (επισυνάπτεται ενδεικτική λίστα υπογραφών) καθώς και ευαισθητοποιημένων πολιτών, στην αγωνία των οποίων καλείται η πολιτική ηγεσία της ΓΓ Πολιτισμού να δείξει ότι ανταποκρίνεται.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας παρακαλούμε να εισάγετε το θέμα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει εκ νέου γνωμοδότηση λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα.

Με εκτίμηση,

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

Η Πρόεδρος                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

Δέσποινα Κουτσούμπα                                                   Γεώργιος Ρήγινος

No comments yet.