Εισαγγελική έρευνα για τις καθυστερήσεις στο μετρό Θεσσαλονίκης

Bee channel, 22.02.2015

 

Παρέμβαση εισαγγελέα για το τέλμα στο μετρό Θεσσαλονίκης

Voria.gr, 16.02.2015

Του Βασίλη Παπαναστασούλη

Προκαταρκτική εξέταση για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του μετρό – Αναλαμβάνει το ΣΔΟΕ, ποια είναι τα επτά σημεία στα οποία εστιάζει η έρευνα

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αργύρης Δημόπουλος για να διακριβωθεί η αιτία της καθυστέρησης στην κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης, την τελευταία 8ετία, και ποιες ενέργειες έγιναν για την επίλυση των προβλημάτων που ανέκυψαν.

Προηγήθηκαν σχετική καταγγελία από έναν ορκωτό εκλεκτή- λογιστή ενώ ελήφθησαν υπόψη και δημοσιεύματα του Τύπου.

Η έρευνα ανατέθηκε στο ΣΔΟΕ για να διακριβωθεί αν τελέστηκε το κακούργημα της απιστίας περί την υπηρεσία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που υπάγεται στον νόμο περί εγκλημάτων διαφθοράς. Σ' αυτό το πλαίσιο, θα ληφθούν ένορκες καταθέσεις από τους υπευθύνους της Αττικό Μετρό, της αναδόχου κοινοπραξίας, από τον καταγγέλλοντα ορκωτό λογιστή κι έναν δημοσιογράφο.

Ο κ. Δημόπουλος ζητεί να επισυναφθούν στη δικογραφία όλα τα κρίσιμα έγγραφα, όπως είναι η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου και η ένσταση της αναδόχου εταιρείας ΑΕΓΕΚ κατά της απόρριψης από την Αττικό Μετρό του αιτήματος διάλυσης της σύμβασης. Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία θα διερευνηθούν τα εξής:

1. Αν τίθεται θέμα ζημιάς του ελληνικού δημοσίου από ενδεχόμενη επιβάρυνση πληρωμής υπέρογκων αποζημιώσεων εξαιτίας ενεργειών, πράξεων ή παραλείψεων φυσικών ή νομικών προσώπων.

2. Αν υπήρξε πλημμελής σύνταξη της σχετικής σύμβασης αναδοχής με αποτέλεσμα να μην προβλέπει αυτή ξεχωριστούς όρους για όλες τις περιπτώσεις (αρχαιολογικές ανασκαφές , απαλλοτριώσεις κλπ), οι οποίες είναι εξαιρετικά συνήθεις και επαναλαμβανόμενες σε τέτοιου μεγέθους έργα, καθώς και αν υφίσταται ευθύνη μη πρόβλεψης σχετικών όρων με βάση τους οποίους θα είχε αποφευχθεί ο κίνδυνος πληρωμής, ενδεχομένως, αποζημιώσεων.

3. Αν υπήρξαν μονομερείς αποφάσεις της Αττικό Μετρό Α.Ε ή όποιας άλλης Αρχής, που παραβίασαν την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία με συνέπεια να παρέχουν το δικαίωμα στην κοινοπραξία κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης (ΑΕΓΕΚ) διεκδίκησης αποζημιώσεων και αν υφίσταται ευθύνη του ΔΣ και των νομικών συμβούλων που ήταν υπεύθυνοι για τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων , σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη σχετική καταγγελία.

4. Αν υπάρχουν ενέργειες ή παραλείψεις δημοσίων λειτουργών που συνέτειναν στην καθυστέρηση, πέραν κάθε λογικής πρόβλεψης των εργασιών ολοκλήρωσης του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Να διερευνηθεί αν υφίστανται παρελκυστικές αιτήσεις ακυρώσεων και σε θετική περίπτωση, αν το δημόσιο έχει καταθέσει εγκλήσεις και αγωγές αποζημιώσεως σχετικά με τη ζημιά που έχει υποστεί από παρελκυστικές ενέργειες τρίτων.

5. Να διερευνηθεί ποιος ευθύνεται, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, για την καθυστέρηση του μηχανήματος ΤΒΜ (μετροπόντικας) κι αν έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την Αττικό Μετρό Α.Ε προκειμένου να αποζημιωθεί.

6. Να διερευνηθεί αν υφίσταται θέμα μη ορθής σύνταξης των μελετών των προβλεπόμενων αρχαιολογικών ερευνών, με αποτέλεσμα αυτές να ξεπεράσουν υπέρμετρα τον προϋπολογισμό τους, και αν ναι, ποιος τις συνέταξε και αν η Αττικό Μετρό έχει ασκήσει το δικαίωμα της αποζημίωσης για τη ζημιά του ελληνικού δημοσίου.

7. Να διερευνηθεί σχολαστικά αν υπάρχει ευθύνη ή όχι για το γεγονός ότι ενώ έχει παρέλθει το 90% του χρόνου έχει πραγματοποιηθεί μόνο το 23% του έργου και αν δημόσιος φορέας υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του οποίου ανήκει η δημόσια περιουσία έχει ασκήσει τα δικαιώματα για την αποκατάσταση τυχόν απώλειας του δημοσίου χρήματος.

Ο εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς ζητεί να γίνει έρευνα σε βάθος και, για τη διερεύνηση των παραπάνω, να εξεταστούν κρίσιμοι μάρτυρες που θα προκύψουν κατά τη δίοδο της  προκαταρκτικής εξέτασης καθώς επίσης να επισυναφθούν όλα τα κρίσιμα έγγραφα. Στην εισαγγελική παραγγελία αναφέρεται ότι αν χρειαστεί είναι δυνατόν να διενεργηθεί λογιστική – οικονομική πραγματογνωμοσύνη και αν προκύψουν ευθύνες προσώπων, για σκόπιμη ζημιά του ελληνικού δημοσίου, να ληφθούν ανωμοτί καταθέσεις.