ΤΕΕ: «Το μετρό Θεσσαλονίκης μπορεί να προχωρήσει χωρίς να θιχτούν οι αρχαιότητες»

Τα Νέα, 03.04.2013

Τα έργα του  μετρό της Θεσσαλονίκης μπορούν να προχωρήσουν  χωρίς να θιχτούν τα αρχαία ευρήματα, υποστηρίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με βάση την έκθεση που συνέταξε  και την οποία παρουσίασε σήμερα Τετάρτη.

Η διεπιστημονική ομάδα εργασίας, που συγκρότησε ο φορέας, κατέληξε σε μια πρόταση που –όπως υποστηρίζει- επιτυγχάνει αυτό που μέχρι πρότινος χαρακτηριζόταν ως τεχνικά ανέφικτο: τη διατήρηση των αρχαίων στον φυσικό τους χώρο, με ταυτόχρονη λειτουργία του σταθμού.

Συγκεκριμένα, η πρόταση του ΤΕΕ, που τυγχάνει καταρχάς θετικής αποδοχής από την Αττικό Μετρό ΑΕ, προβλέπει την προσωρινή απόσπαση των αρχαιοτήτων και την επανατοποθέτηση και ανάδειξη σχεδόν του συνόλου τους (ποσοστού 85%-95%) στον φυσικό τους χώρο, αφότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του σταθμού.

  Το πόρισμα της ομάδας παρουσιάστηκε την Τετάρτη Σύμφωνα με τον πολιτικό μηχανικό Παρίση Μπίλλια, μέλος της διοίκησης του ΤΕΕ η προτεινόμενη λύση έχει χαμηλό κόστος (0,6%-0,8% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου), ενώ –αν γίνουν οι σωστές ενέργειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς- θα υπάρξουν μόνο μηδενικές (ή το πολύ ολιγόμηνες) καθυστερήσεις στην πρόοδο του έργου.

 Με βάση την πρόταση, οι αρχαιότητες διατηρούνται στην αρχική τους θέση σχεδόν στο σύνολό τους (με εξαίρεση μόνο τα 45 τμ. επί συνόλου 1600 τμ., όπου χωροθετούνται διελεύσεις αγωγών εξαερισμού και κυλιόμενες σκάλες).
Οι αρχαιότητες θα γίνονται αντιληπτές οπτικά και κιναισθητικά από τους επιβάτες και θα αποτελούν επισκέψιμο κομμάτι του σταθμού, δημιουργώντας μάλιστα την αίσθηση ότι βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο (χάρη στα αναρριχώμενα φυτά, τον φυσικό φωτισμό και τα χρώματα της οροφής που θα τις πλαισιώνουν).
Αναλυτικότερα, η ομάδα προτείνει τον ενιαίο αστικό σχεδιασμό των συνδέσεων και του περιβάλλοντος χώρου του σταθμού Βενιζέλου (ο οποίος αναπτύσσεται σε έξι επίπεδα, πέντε υπόγεια και ένα στη στάθμη του εδάφους), με στόχο τη συνολική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής.

«Καταρχάς εφικτή τεχνικά» χαρακτήρισε τη λύση της προσωρινής απόσπασης και επανατοποθέτησης ο γενικός διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κωνσταντινίδης, διευκρινίζοντας πάντως ότι θα απαιτηθεί περαιτέρω αναλυτική μελέτη και επεξεργασία, προκειμένου να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις.

 «Η Αττικό Μετρό δεσμεύεται να δει την πρόταση με σοβαρότητα και εφόσον προκριθεί και υπάρξουν αντίστοιχες αποφάσεις από τα όργανα της πολιτείας, πιθανώς να μπορεί να εφαρμοστεί», συμπλήρωσε.