ΣΜΑ Πυλαίας: Ευθύνες στον Δήμο για την καθυστέρηση επιρρίπτει η Αττικό Μετρό

Voria.gr, 27.02.2013

Τι απαντά η Αττικό Μετρό για τα όσα ειπώθηκαν για το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Πυλαία κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης

Για ανακρίβειες κάνει λόγο η Αττικό Μετρό, αναφορικά με τα όσα ελέγχθησαν για το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Πυλαία κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «ο δήμος Θεσσαλονίκης αδυνατούσε να παραδώσει το χώρο, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία εκτέλεσης των αναγκαίων για τη μεταφορά εργασιών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργου στη συγκεκριμένη θέση.

Γι’ αυτό η Αττικό Μετρό Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην προώθηση του έργου αποφάσισε να διευκολύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης εκτελώντας αυτές τις εργασίες της μεταφοράς των αναγκαίων για τη λειτουργία του ΣΜΑ εγκαταστάσεων, δεχόμενη το κόστος των ως άνω εργασιών να το λάβει από το ποσό των κηρυχθησομένων απαλλοτριώσεων σε εκτάσεις του Δήμου στη Ν. Ελβετία και σε συμπληρωματική έκταση στην Πυλαία.

Προς τούτο και μετά από προφορικές συνεννοήσεις απέστειλε την 9η Ιανουαρίου 2013 στο Δήμο Θεσσαλονίκης σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Προϋπολογισμού, προκειμένου να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου.

Πλην όμως μέχρι σήμερα δεν υπήρξε απάντηση του δήμου με αποτέλεσμα να καθυστερεί το έργο και ο όλος προγραμματισμός του στην εν λόγω περιοχή του Αμαξοστασίου».

Το Αμαξοστάσιο του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει χωροθετηθεί στα όρια της Πυλαίας, σε γειτνίαση με το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, από τον οποίο έχει απαλλοτριωθεί, έκταση 47 στρεμμάτων περίπου. Στο απαλλοτριωμένο τμήμα περιλαμβάνονται, η είσοδος των οχημάτων του Δήμου, η γεφυροπλάστιγγα με τον απαιτούμενο οικίσκο και ο υποσταθμός ΔΕΗ. Η αρχική απαλλοτρίωση συντελέστηκε τον Ιανουάριο του 2010, με την παρακατάθεση του προσδιορισθέντος τιμήματος για την αξία της γης και των επικειμένων.

Μετά την παρακατάθεση της προσδιορισθείσας προσωρινής τιμής μονάδος ο Δήμος Θεσσαλονίκης ήταν υποχρεωμένος να μας παραδώσει το χώρο μεταφέροντας με δαπάνες του, όλες τις αναγκαίες για τη λειτουργία του ΣΜΑ εγκαταστάσεις σε άλλο χώρο.

Αναφορικά δε, με τα θέματα Αρχαιολογίας, η Αττικό Μετρό σημειώνει ότι εάν η Αρχαιολογική Υπηρεσία είχε τηρήσει τη γραπτή δέσμευσή της για πέρας των αρχαιολογικών εργασιών σε χρονικό διάστημα 20 μηνών από την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου, και ιδίως για τον Σταθμό «Αγίας Σοφία», θα είχαμε ομαλή και άνευ διακοπών ροή των ανασκαφικών εργασιών.

Υπογραμμίζει επίσης ότι η Αττικό Μετρό «αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες και προβαίνει σε όλες τις δυνατές, στο πλαίσιο της σύμβασης και του νόμου, ενέργειες για την προώθηση της εκτέλεσης του έργου, έτσι ώστε στο συντομότερο χρονικό διάστημα να παραδώσει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο χρήσιμο έργο. Αναμένουμε δε, την ίδια στάση και συμπεριφορά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

 

ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ… ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ!

Καρφίτσα, 27.02.2013

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ το αμαξοστάσιο έχει χωροθετηθεί στα όρια της Πυλαίας, σε γειτνίαση με το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, από τον οποίο έχει απαλλοτριωθεί, έκταση 47 στρεμμάτων περίπου. «Στο απαλλοτριωμένο τμήμα περιλαμβάνονται, η είσοδος των οχημάτων του Δήμου, η γεφυροπλάστιγγα με τον απαιτούμενο οικίσκο και ο υποσταθμός ΔΕΗ. Η αρχική απαλλοτρίωση συντελέστηκε τον Ιανουάριο του 2010, με την παρακατάθεση του προσδιορισθέντος τιμήματος για την αξία της γης και των επικειμένων», αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα πάντα με την Αττικό Μετρό, μετά την παρακατάθεση της προσδιορισθείσας προσωρινής τιμής μονάδος ο Δήμος Θεσσαλονίκης ήταν υποχρεωμένος να μας παραδώσει το χώρο μεταφέροντας με δαπάνες του, όλες τις αναγκαίες για τη λειτουργία του ΣΜΑ εγκαταστάσεις σε άλλο χώρο.

Ωστόσο η ανακοίνωση αναφέρει πως ο Δήμος Θεσσαλονίκης αδυνατούσε να παραδώσει το χώρο, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία εκτέλεσης των αναγκαίων για τη μεταφορά εργασιών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργου στη συγκεκριμένη θέση.

«Γι’ αυτό η Αττικό Μετρό Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην προώθηση του έργου αποφάσισε να διευκολύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης εκτελώντας αυτές τις εργασίες της μεταφοράς των αναγκαίων για τη λειτουργία του ΣΜΑ εγκαταστάσεων, δεχόμενη το κόστος των ως άνω εργασιών να το λάβει από το ποσό των κηρυχθησομένων απαλλοτριώσεων σε εκτάσεις του Δήμου στη Ν. Ελβετία και σε συμπληρωματική έκταση στην Πυλαία», επισημαίνει η ανακοίνωση.

Βέβαια υπήρξε συνέχεια στο ζήτημα, με την εταιρεία να αποστέλει στις 9 Ιανουαρίου στο Δήμο Θεσσαλονίκης σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Προϋπολογισμού, προκειμένου να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου.

Πλην όμως μέχρι σήμερα δεν υπήρξε απάντηση του Δήμου με αποτέλεσμα να καθυστερεί το έργο και ο όλος προγραμματισμός του στην εν λόγω περιοχή του Αμαξοστασίου.

Όσον αφορά το ζήτημα των αρχαιολογικών ευρημάτων, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ αναφέρει ότι εάν η Αρχαιολογική Υπηρεσία είχε τηρήσει τη γραπτή δέσμευσή της για πέρας των αρχαιολογικών εργασιών σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) μηνών από την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου, και ιδίως για τον Σταθμό «Αγίας Σοφία», θα είχαμε ομαλή και άνευ διακοπών ροή των ανασκαφικών εργασιών.

«Κατόπιν των ως άνω, γίνεται εμφανές, ότι η Αττικό Μετρό Α.Ε. αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες και προβαίνει σε όλες τις δυνατές, στο πλαίσιο της σύμβασης και του νόμου, ενέργειες για την προώθηση της εκτέλεσης του έργου, έτσι ώστε στο συντομότερο χρονικό διάστημα να παραδώσει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο χρήσιμο έργο.

Αναμένουμε δε, την ίδια στάση και συμπεριφορά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαμαρτυρία από το ΕΕΘ, ομάδα εργασίας από το ΤΕΕ

Μακεδονία, 19.02.2013

Του Φώτη Κουτσαμπάρη

Σε αντιπαράθεση με την αρχαιολογική υπηρεσία έρχεται το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με υπόμνημα που έστειλε σε εμπλεκόμενους με το έργο του μετρό φορείς.
Με αφορμή την αντίθεση των αρχαιολόγων στην απόφαση μεταφοράς των ευρημάτων του σταθμού «Βενιζέλου», το επιμελητήριο τονίζει ότι τυχόν νέες καθυστερήσεις θα αποτελέσουν «ταφόπλακα» για το έργο, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις για τους επαγγελματίες.
Το επαγγελματικό επιμελητήριο επισημαίνει ότι «το έργο εξελίχθηκε σε παγίδα θανάτου για εκατοντάδες επιχειρήσεις, λόγω των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην υλοποίηση των εργασιών και που οφείλονται στην ολιγωρία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, που το αντιμετωπίζει με προχειρότητα, αλαζονεία αλλά και αδιαλλαξία». «Η πρακτική αυτή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, καθώς θυσιάζει την ποιότητα ζωής και τη λειτουργία μιας πόλης και του ενός εκατομμυρίου κατοίκων της, με την αιτιολογία της ανάδειξης και της διάσωσης των αρχαιολογικών ευρημάτων» τονίζεται από το επιμελητήριο, με τη διευκρίνιση ότι «κανένας σε αυτή την πόλη δεν είναι ενάντια στη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με την εφαρμογή, όμως, μεθόδων που ακολουθούνται από όλα τα σύγχρονα κράτη όπου συνδυάζεται η ταχύτητα με την έρευνα για το όφελος το κοινωνικού συνόλου».
Το ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, από την πλευρά του, προχωρά στη σύσταση διεπιστημονικής ομάδας εργασίας, η οποία θα αναλάβει να διερευνήσει όλες τις πιθανές λύσεις για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου του μετρό Θεσσαλονίκης, αλλά ταυτόχρονα για την προστασία και τη βέλτιστη ανάδειξη των βυζαντινών αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου. «Το ΤΕΕ / ΤΚΜ στηρίζει το έργο του μετρό Θεσσαλονίκης και τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσής του εντός των προβλεπόμενων επικαιροποιημένων χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εκτιμά ότι περαιτέρω χρονικές καθυστερήσεις και υπερβάσεις προϋπολογισμού θα ήταν καταστροφικές -ιδίως στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Παράλληλα, όμως, θεωρεί ότι η πολιτιστική κληρονομιά της πόλης είναι απαραίτητο να διαφυλαχθεί και ν’ αναδειχτεί με τον βέλτιστο τρόπο», δηλώνει η διοικούσα επιτροπή του επιμελητηρίου.
Θέση στο ζήτημα που ανέκυψε με την παραμονή ή μη των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου πήρε χθες και το παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, με υπόμνημά του. Η διοικούσα επιτροπή του παραρτήματος ομόφωνα αποφάσισε να διατυπώσει την αντίθεσή του στην απόφαση του ΚΑΣ για μεταφορά των αρχαιοτήτων. «Η τεχνολογία και η επιστήμη μπορεί να βρει τις λύσεις για τη διατήρηση των αρχαιοτήτων», εκτιμά το παράρτημα.

Συνάντηση ΣΥΡΙΖΑ με Τζιτζικώστα
Με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα συναντήθηκε χθες αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Θεσσαλονίκης  για τα ζητήματα των εργαζόμενων του μετρό, τις αρχαιότητες του σταθμού Βενιζέλου και την επαναλειτουργία της Μονής Λαζαριστών. Η αντιπροσωπεία κετέθεσε τη θέση οι αρχαιότητες πρέπει να διατηρηθούν στη φυσική τους θέση και να αναδειχθούν ενταγμένες μέσα στο πλαίσιο του σταθμού του μετρό Βενιζέλου, με πολλαπλά οφέλη για το παρόν και το μέλλον της πόλης.
Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ζήτησε να προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης απο τεχνοκράτες εμπειρογνώμονες και στην συνέχεια να γίνει τοποθέτηση των αρμοδίων για τα αρχαιολογικά ευρύματα στο σταθμό του μετρό.