Απολύσεις αρχαιολόγων

Apr 11th, 2013

Ελευθεροτυπία, 09.04.2013

Σε απολύσεις εκτάκτων αρχαιολόγων από το Μετρό Θεσσαλονίκης προχώρησαν η «Αττικό Μετρό» και η κατασκευάστρια κοινοπραξία. Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ) καταγγέλλει ότι παρακάμφθηκε η Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία, όπως υποστηρίζουν, «αποτελεί τον καθ' ύλην αρμόδιο φορέα».

Στη ανακοίνωση επισημαίνεται: «Σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο, η επιλογή των αρχαιολόγων και του προσωπικού που απασχολείται σε σωστικές ανασκαφές γίνεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, μέσω των τοπικών Εφορειών Αρχαιοτήτων». Ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, όπως στο Μετρό Θεσσαλονίκης, επιχειρείται η εκχώρηση πρωτοφανών δικαιωμάτων σε αναρμόδιους παράγοντες και καταστρατηγείται ο αρχαιολογικός νόμος. Ο ΣΕΚΑ ζητεί την ανάκληση των απολύσεων και την άμεση εφαρμογή του αρχαιολογικού νόμου.

No comments yet.