ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Pontos TV, 12.01.2016