Οι σταθμοί

Update: Jan 15th, 2013

Οι σταθμοί

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά των σταθμών
Το έργο θα κατασκευασθεί με διάτρηση (μέθοδος TBM) στο μεγαλύτερο μέρος του ενώ ένα μικρό τμήμα του θα κατασκευασθεί με την μέθοδο ανοικτού ορύγματος («cut and cover»). Οι σταθμοί θα κατασκευασθούν με την μέθοδο της κάλυψης και υπόγειας εκσκαφής («cover and cut»), ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση στην επιφάνεια του εδάφους και στην κυκλοφορία των οχημάτων. Οι σταθμοί έχουν σχεδιαστεί με ενιαία και τυποποιημένη διάταξη, αλλά θα διαφοροποιούνται με βάση τον επιβατικό φόρτο, τη θέση του σταθμού στην πόλη, καθώς και τη χάραξη της γραμμής και το βάθος των αποβαθρών από το υπερκείμενο έδαφος. Έτσι, θα υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι σταθμών, ως εξής:
Τύπος 1: Σταθμοί με πλάτος χρήσης αποβάθρας 10,00 m και με δύο διαδρομές κυλιόμενων κλιμάκων ανά διεύθυνση εισόδου – εξόδου. (Επτά σταθμοί: Πλατεία Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγ. Σοφίας, Σιντριβάνι, Πανεπιστήμιο, Ευκλείδη, Βούλγαρη).
Τύπος 2: Σταθμοί με πλάτος χρήσης αποβάθρας 8,10 m και μία διαδρομή κυλιόμενων κλιμάκων ανά διεύθυνση εισόδου – εξόδου. (Τρεις σταθμοί: Παπάφη, Φλέμινγκ, Πατρικίου).
Τύπος 3: Σταθμοί με πλάτος χρήσης αποβάθρας 6,00 m σε επαφή με όρυγμα για διασταύρωση τροχιών, και μία διαδρομή κυλιόμενων κλιμάκων ανά διεύθυνση εισόδου – εξόδου, οι οποίες κλίμακες στον τύπο αυτό τοποθετούνται εκτός του καθορισμένου μήκους αποβάθρας. (Τρεις σταθμοί: Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Αναλήψεως, Νέα Ελβετία).
Όλοι οι σταθμοί θα έχουν κεντρική αποβάθρα 60 m για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και την ελαχιστοποίηση των κυλιόμενων κλιμάκων και ανελκυστήρων. Επίσης, θα διαθέτουν πετάσματα θύρες αποβαθρών (platform screen doors – PSD) για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των επιβατών, την ενεργειακή εξοικονόμηση και την αύξηση του ωφελίμου χώρου των αποβαθρών. Σε όλους τους σταθμούς θα υπάρχουν κυλιόμενες σκάλες (συνολικά 106 σκάλες) και κατ’ ελάχιστον 2 ανελκυστήρες ανά σταθμό. Οι σταθμοί θα διαθέτουν όλα τα προβλεπόμενα Η/Μ συστήματα (φωτισμός, εξαερισμός, πυρανίχνευση, πυρόσβεση, επικοινωνίες, SCADA, κ.τ.λ.).
Σταθμοί μετεπιβίβασης

Ορισμένοι από τους σταθμούς του μετρό θα λειτουργούν ως σταθμοί μετεπιβίβασης επιβατών είτε από τροφοδότηση λεωφορειακών γραμμών είτε από χρήστες ΙΧ που θα σταθμεύουν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Σε ότι αφορά την μετεπιβίβαση από λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. δεν είναι ακόμη γνωστή η μελλοντική κατάσταση του δικτύου του Ο.Α.Σ.Θ. που εκ των πραγμάτων θα διαφοροποιηθεί σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα υπάρχει αλληλοτροφοδότηση μεταξύ μετρό και λεωφορείων στους σταθμούς
του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού, στην Πλατεία Δημοκρατίας, ενδεχομένως στο Σιντριβάνι, στο Πανεπιστήμιο, στο Παπάφειο,
στην 25 ης Μαρτίου και στη Νέα Ελβετία. Ο πρώτος και ο τελευταίος σταθμός θα είναι και οι βασικοί σταθμοί μετεπιβίβασης τόσο για
χρήστες δημοσίων συγκοινωνιών όσο και για χρήστες ΙΧ. Χώροι στάθμευσης ΙΧ προβλέπονται στους δύο αυτούς ακραίους σταθμούς και στην περιοχή του πανεπιστημίου. Η χωρητικότητά τους δεν είναι ακόμη γνωστή.

Πηγή: Πολυμήχανο ( Περιοδικό Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.)

  1. Alan Harrow from UK
    Nov 16th, 2011 at 20:00
    Reply | Quote | #1

    It s not  like british one but is modern